Master Licensee opportunity for Finland is available!

Tietosuojakäytäntö

Kerättyjen tietojen tavoitteesta, luovutuksesta ja tiedonvälityksestä

Henkilökohtainen rekisterinpitäjä MBE Finland tiedottaa asiakastaan, että vastaavia tietoja voidaan käyttää seuraavasti:

 1. www.mbefinland.fi -verkkosivustolle rekisteröitymisen varmistamiseksi (tästä eteenpäin “verkkosivusto”);
 2. Tietojen tarjoamiseen, tilausten toteuttamiseen, tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaan tarvitsemien palveluiden tarjoamiseen verkkosivuston kautta, kuten myös suoritettujen maksujen käsittelyyn, mahdollisten valitusten hallinnointiin sekä yllä luetelluista asioista käytävään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa;
 3. Tilastollisten tutkimusten tekemiseen sekä rekisterinpitäjän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita koskevaan vuorovaikutteiseen yritysviestintään tekstiviestitse, sähköpostitse (myös uutiskirjeiden ja DEM:in välityksellä), faksaten sekä puhelimitse ilman puhelinoperaattorin osallisuutta;
 4. Tilastollisten tutkimusten tekemiseen sekä vuorovaikutteiseen yritysviestintään tekstiviestitse, sähköpostitse (myös uutiskirjeiden ja DEM:in välityksellä), faksaten sekä puhelimiste ilman puhelinoperaattorin osallisuutta koskien MBE Worldwide S.p.A.:n tai Suomessa toimivan MBE Centers’ Network:in kaltaisten tytär- tai osakeyhtiöiden tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita. Lisäksi myös kolmannen osapuolen yritykset voivat ajoittain kehittää rekisterinpitäjän toimintaan liittyviä liikekumppanuussopimuksia ja/tai aloitteita, kampanjoita ja yhteishankintoja.

Kohdissa a. ja b. eriteltyihin tarkoituksiin luovutetut tiedot ovat välttämättömiä asiakkaan verkkosivuston sekä myös liikekumppaneiden (esim. logistiikkatoiminta, maksutoimitukset jne.) edellyttämien palveluiden tarjontaan liittyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai pyydettyjen tietojen toimittamiseksi, eivätkä edellytä asiakkaan itsensä suostumusta asetuksen no. 196/2003 artiklan 24 kappaleen 1 mukaisesti.

Henkilötietojen toimittaminen asiakkaan puolesta kohdissa a. ja b. eriteltyihin tarkoituksiin on pakollista pyydettyjen palveluiden saamiseksi. Puutteellisten tai väärien tietojen välitys kohdissa a. ja b. eriteltyihin tarkoituksiin saattaa evätä palveluiden ja/tai pyydettyjen tietojen välittämisen asiakkaalle. Kohdissa c. ja d. eriteltyihin tarkoituksiin luovutetut tiedot edellyttävät asiakkaan nimenomaista suostumusta asetuksen no. 196/03 artiklan 23 ja 130 nojalla. Tähän suostuminen on vapaaehtoista ja puutteellisten tai väärien tietojen välittäminen saattaa evätä kohdissa c. ja d. mainittujen toimien toteutumisen.

Käsittelymenetelmä

Tietojen keräämiseksi, kuulemiseksi, tallentamiseksi, hallinnoimiseksi, poistamiseksi ja välittämiseksi tapahtuva tietojenkäsittely toteutetaan sekä automatiikan avulla että paperisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä käyttää teknisillä, kaupallisilla ja hallinnollisilla vertailualueilla nimettyjä tietojenkäsittelijöitä. Kolmannen osapuolen yrityksien ja/tai tytäryhtiöiden tai osakeyhtiöiden toimesta käytetään tiettyjä, toisiinsa läheisesti liittyviä teknillisiä, organisatorisia tai hallinnollisia käsittelytoimenpiteitä asiakkaan edellyttämien palveluiden tarjoamiseksi.

Asiakkaan aiemmin antaman suostumuksen pohjalta rekisterinpitäjä voi myös jakaa ja luovuttaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille virallistetuille operaattorin osapuolille kaikenlaisten elektronisten ja automatisoitujen välineiden välityksellä. Tämä mahdollistaa tietojen välityksen mainoskampanjoihin sekä erikoistarjouksiin, markkinointiviestintään ja kaupallisen mainosmateriaalin lähettämiseen hyödyntäen puhelinkanavia, teksti- ja multimediaviestejä, videoita, sähköpostia, faksia, paperipostia tai muuta uudenaikaista sallittua viestintäkanavaa, joka liittyy kolmannelle osapuolelle ja/tai rekisterinpitäjän liikekumppaneille kuuluviin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä tahot tunnustavat rekisterinpitäjän oikeudet sekä kaikki niihin liittyvät lainmukaiset velvollisuudet ja sitoumukset liittyen riippumattomasti ja yksinomaan heidän puolesta ja heidän etujensa mukaisesti tapahtuvaan tiedonkäsittelyyn.

Evästeet

Rekisterinpitäjä myös täsmentää, että se saattaa käyttää “evästeitä” (esim. asiakkaalle lähetettyjä ja tämän kiintolevylle tallennettuja tekstitiedostoja, jotka lähetetään uudelleen seuraavan sivustolla vierailun aikana) tai muita vastaavia keinoja helpottamaan asiakkaan edellyttämien palveluiden käyttöä, tiedonkeruuta, verkkosivustolla liikkumista sekä asiakkaan omien mieltymysten huomioimista tälle ehdotetuissa tuotteissa. Tämä sallii rekisterinpitäjälle luvan perustaa asiakkailleen profiileja kerättyjen tietojen avulla, mikä mahdollistaa kohdennetun henkilökohtaisen markkinoinnin. Asiakas voi koska tahansa peruuttaa oikeuden tietojensa käyttöön ja ottaa evästeet pois käytöstä muuttamalla selaimensa asetuksia. Lisätietoja evästeiden poistosta kohdasta ”evästeiden tiedonanto”.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus henkilötietojensa olemassaolosta ja hän voi koska tahansa käyttää asetuksen 196/2003 artikla nro 7:n mukaisia oikeuksiaan, saman asetuksen artikla nro 8:ssa kuvatulla tavalla. Asiakkaalla on nimenomaan oikeus saada:

 1. henkilötietojensa lähde sekä sen käsittelyyn käytetyt tarkoitukset ja menetelmät;
 2. tiedonkäsittelyssä sovellettu logiikka, mikäli sen käsittely on suoritettu sähköisiä välineitä apuna käyttäen;
 3. tietojensa päivitys, oikaisu ja integrointi;
 4. peruuttaminen, tietojen muuttaminen nimettömässä muodossa tai lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen estäminen mukaan lukien tiedot, joiden säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä alkuperäistä tiedonkeruun syytä tai käsittelyä ajatellen;
 5. vahvistus siitä, että tietojen päivitys, oikaisu, integrointi, peruutus, muuttaminen nimettömässä muodossa tai estäminen on ilmoitettu myös niiden osapuolten sisältöjen osalta, joille tieto oli luovutettu tai jaettu. Tähän eivät kuulu tapaukset, joissa tämä osoittautuu mahdottomaksi tai se edellyttää suhteettoman paljon toimenpiteitä suojatun tieto-oikeuden suhteen;
 6. Tieto siitä, kuinka laajalle tietoja on jaettu sekä sellaiset kohteet tai aihealueet, joille asiakkaan henkilötiedot voi olla luovutettu tai jotka voivat olla tietoisia siitä, että he ovat valtuutettuja tietojenkäsittelyyn.

Asiakkaalle on myös oikeus vastustukseen joko kokonaan tai osittain:

 1. asiakkaan henkilökohtaiseen tietojenkäsittelyyn liittyvistä lainmukaisista syistä, vaikka ne olisivatkin merkityksellisiä keräystarkoituksiin;
 2. sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka on tarkoitettu mainossisällön lähettämiseen, suoramyyntiin, markkinatutkimuksiin tai kaupalliseen viestintään.

Rekisterinpitäjän oikeudet

Rekisterinpitäjällä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin minkä tahansa asiakasta koskevien tietojen osalta tilanteissa, joissa on tarpeen epäillä, että tällainen toiminta voi olla tarpeen. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi:

 1. Suojatessa yrityksen omia etuja ja/tai kolmansia osapuolia;
 2. Noudattaessa kaikkia toimivaltaisten viranomaisten puolesta toteutettuja lainmukaisia vaatimuksia ja toimenpiteitä;
 3. Tukiessa asiaankuuluvia poliisiviranomaisia torjuessa yhden tai useamman käyttäjän toimesta internetissä tapahtuvaa laitonta toimintaa, mikä ei välttämättä suoraan liity palveluiden käyttöön ja/tai jossa palveluiden käyttö olisi millään tavoin välikappaleena minkäänlaisen rikoksen toteuttamiseen;
 4. Puolustaessa oikeuksiaan kaikilla paikkakunnilla, asemilla, tutkinnoilla sekä riitatilanteissa;
 5. Ehkäistessä käyttäjän ja kolmannen osapuolen välisiä riitatilanteita, joissa itse palvelusta ja/tai sen käytöstä seurannut käyttäjän nimissä tapahtunut toiminta ja/tai laiminlyönti on tavalla tai toisella loukannut kolmannen osapuolen oikeuksia.

Rekisterinpitäjä voi joka tapauksessa luovuttaa asiakkaan toimittamat tiedot julkisille ja/tai yksityisille tahoille, jotka saavat käyttää tietoja lakisääteisten velvoitteiden, asetusten tai Euroopan unionin lakien mukaisesti.

Merkkaamalla luetuksi tämän tiedonannon asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sekä välittämiseen eteenpäin edellä kuvattuihin tarkoituksiin edellä kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjä rekisteröi tämän suostumuksen ja asiakas voi purkaa sen koska tahansa.